Stichting OPTI-School lanceert APK voor schoolgebouwen

Wie wil er nu geen kwalitatief goed, gezond schoolgebouw met lage lasten en tevreden gebruikers? Om dit te realiseren is het nodig om gedegen inzicht te krijgen in de gebouwprestaties en de mening daarover van de dagelijkse gebruikers. Daarom heeft Stichting OPTI-School de APK Schoolgebouwen ontwikkeld. Hierbij wordt er een 1-op-1 de koppeling gelegd met de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting PO en VO.

De APK is een gebouwonderzoek dat via drie complementaire methodieken de actuele gebouwkwaliteit in kaart brengt op de thema’s: Beleving, Functionaliteit en Techniek. De bevindingen, inclusief een advies over de te nemen maatregelen, worden overzichtelijk gepresenteerd in een rapportage. Net als bij een auto, zorgt deze ontwikkelde APK Schoolgebouwen er dus voor dat u een betrouwbaar, laagdrempelig en een onafhankelijk inzicht krijgt of de dagelijkse gebruikers tevreden zijn en of het gebouw kwalitatief goed presteert.

De specifieke voordelen van de APK zijn als volgt:

  • Gericht en continu kunnen bijsturen op betere kwaliteit en lagere exploitatielasten, het effect hiervan aantoonbaar maken en onderbouwde keuzes maken voor o.a. meerjarenbeleid c.q. Integrale of Strategische huisvestingsplannen/ Meerjarengebouwenplannen;
  • De APK onderdeel laten uitmaken van een prestatiecontract dat u zekerheid biedt t.a.v. de werkelijke gebouwprestaties, dankzij een onafhankelijke en eenduidige monitoring en toetsing o.b.v. een meetprotocol;
  • Creëren van bewustwording bij uzelf en andere belanghebbenden over de huidige gebouwprestaties en het verbeterpotentieel via een dashboard, rapporten en zelfs Apps. Bewustwording van de gebouwprestaties en het real time laten zien wat het effect is van bepaalde handelingen, zorgt voor een veranderende attitude op persoonlijk en op organisatieniveau.

De APK en de daaruit voorvloeiende informatie en kennis, dragen actief bij aan een nieuwe manier van denken en samenwerken waarbij de dagelijkse gebruikers (en hun wensen en behoeften) een centrale plaats innemen. U draagt tevens actief bij aan landelijke benchmarking, (wetenschappelijk) onderzoek en ontwikkeling om vanuit een collectief (vraag – en aanbodkant) toe te werken naar kwalitatief goede, gezonde schoolgebouwen met lage exploitatielasten.

Mocht u meer willen weten over deze APK of specifieke vragen hebben, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Meer informatie en een voorbeeldrapportage zijn tevens te vinden op onze website bij APK voor Scholen

ra-58b53a8e3349b0f3

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.