Convenant Rasenberg Instruments

RASENBERG INSTRUMENTS

Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich gezamenlijk te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren zoals kantoorgebouwen en fabrieken. Samen zijn ze voortrekkers in het realiseren van een eenduidige, gevalideerde kwaliteitsnormering en kwaliteitsborging van het binnenmilieu en energieprestaties in gebouwen.

Een goed binnenmilieu is een voorwaarde voor een gezonde leer– en werkomgeving die stimulerend werkt op de (eind)gebruikers om de beste prestaties te leveren. Een uniform meetprotocol en borgingsysteem voor de kwaliteit van het binnenmilieu zijn hiervoor de basis. OPTI-school werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU Eindhoven. Rasenberg Instruments werkt sedert jaren in haar internationale projecten met de beste professionals en meet-apparatuur op het hoogste niveau.

Door deze samenwerking wordt de standaard gezet voor gevalideerde normeringen betreffende het meten, analyseren en optimaliseren van het binnenmilieu en energie in gebouwen, met name in scholen, ziekenhuizen en kantoren. Deze aanpak zal resulteren in de realisering van een kwaliteit-borgingsysteem voor o.a. het binnenmilieu, dat momenteel ontbreekt. Dit biedt opdrachtgevers zoals schoolbesturen en gemeenten de handvaten om gebouwkwaliteit effectief te verbeteren en te optimaliseren met een hoge duurzaamheid. Een kwaliteit-borgingsysteem is tevens een onmisbare schakel om te komen tot gegarandeerde en optimale gebouwprestaties bij vraagstukken rondom renovatie en nieuwbouw met minimale exploitatielasten.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.