Publicatie white paper TU Eindhoven en OPTI-School

Een goed schoolgebouw is een middel om te komen tot een optimale onderwijsprestatie. Het is en mag geen doel op zich zijn. Laten we een schoolgebouw daarom vanaf nu net zo gaan volgen zoals we bij leerlingen doen, en het gebouw daarmee beter in dienst stellen van het onderwijs dat erin wordt gegeven en gaan voor een 10!

Dat is de kernboodschap van de white paper die Stichting OPTI-School en TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde (sectie: Building Physics & Services), gezamenlijk hebben geschreven. Deze white paper is bedoeld als een 1e aanzet naar meer (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van onderwijshuisvesting. In het bijzonder het verkrijgen van een beter inzicht in de belangrijke relaties tussen het presteren van het schoolgebouw, de schoolorganisatie en de onderwijsprestaties.

De white paper kunt u hier lezen

ra-58b53a8e3349b0f3

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.