Over ons

MISSIE & VISIE

Het realiseren en in stand houden van optimale werk- en leeromgevingen door inzet van Onderzoek & Ontwikkeling (R&D), dat is de missie van Stichting OPTI-School. Door gebouwen ondersteunend te laten zijn aan het primaire proces dat daarbinnen plaatsvindt, streeft ze ernaar om het optimale rendement te halen uit medewerkers, leerlingen en studenten. Dit gebeurt momenteel nog onvoldoende. OPTI-School richt zich daarbij op alle gebouwen, maar in het bijzonder op onderwijsgebouwen: van Primair tot Wetenschappelijk Onderwijs.

DOEL & STRATEGIE

Het doel van OPTI-School als onafhankelijke Stichting is om goede, gezonde huisvesting te realiseren en dit te borgen gedurende de gehele gebouwlevenscyclus. Daarvoor werkt ze toe naar een compleet kwaliteit-borgingsysteem voor huisvesting, waarin een optimale werk- en leeromgeving wordt gegarandeerd. Onderdeel van dit systeem, is de APK voor Scholen die OPTI-School ontwikkeld heeft, waarin de gebouwprestaties in kaart worden gebracht op basis van hoogwaardige praktijkmetingen.

Om haar doelen te kunnen realiseren, verbindt OPTI-School vraagkant, aanbodkant en R&D met elkaar op inhoud en naargelang de (latente) behoefte. Dit maakt de Stichting uniek in haar soort. Als R&D-centrum verzamelt, ontwikkelt en deelt ze daarvoor kennis over werk- en leeromgevingen en initieert, faciliteert en stimuleert innovatie en onderzoek om haar doel te bereiken. Dit doet ze ook samen met belangrijke (inter)nationale partners op diverse terreinen:

  • Brancheorganisatie VLA Kwaliteitsborging van Ventilatiesystemen (zie brochure).
  • ABB Group/Heijmans BV Onderzoek & Ontwikkeling businesscases voor renovatie- en nieuwbouwprojecten o.b.v. prestatiegaranties .

ONS LOGO

Als logo van OPTI-School is gekozen voor een huskyhond. Net als een husky staat de Stichting voor betrouwbaar, onafhankelijk, nieuwsgierig, dienstbaar, en is ze een echte teamspeler. Ook neemt ze als R&D-centrum een kartrekkersrol op zich op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten die een toegevoegde meerwaarde hebben op het gebied van kwaliteitsborging.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.