Inschrijving projectdeelname binnenklimaatonderzoek

Kenniscentrum Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments hebben een convenant gesloten om zich samen te richten op de effectieve verbetering van het binnenmilieu en het energieverbruik in scholen, ziekenhuizen en gebouwen in andere sectoren. OPTI-School werkt intensief samen met kennis- en onderzoeksafdelingen, in het bijzonder met de bouwfysica-afdeling van de TU/Eindhoven voor de wetenschappelijke onderbouwing en validering van de verbetering.

De gebruikers van een gebouw waar het binnenklimaat wordt onderzocht staan centraal. Rasenberg Instruments houdt zich bezig met het registreren van data, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en de productie van prototypes. De kennis die door middel van de projecten wordt opgedaan dient tevens als leermateriaal voor studenten van de TU/Eindhoven, zodat deze kennis en expertise wordt verankerd.

Aan de projecten kan op basis van invitatie worden deelgenomen door commerciële partijen. Daarvoor zijn inschrijvingskosten vereist. Die worden ingezet als bijdrage aan de kosten van de voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek.

Uw bedrijf kan aangegeven te willen participeren in één of meerdere projecten, a €2.700,– per project.  U kunt uw participatie kenbaar maken door het contactformulier in te vullen en op te sturen. Stichting OPTI-School en Rasenberg Instruments nemen vervolgens contact met u op.

ra-58b53a8e3349b0f3

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.