Onderzoek & Ontwikkeling

SPILFUNCTIE

Als R&D-centrum, ziet OPTI-School een rol voor zich weggelegd als belangrijke schakel tussen vraagkant en aanbodkant. Met haar R&D-activiteiten en output kan ze op het gebied van kwaliteitsborging, de afstand tussen vraagkant en aanbodkant eenvoudig overbruggen. Vanuit de onafhankelijke positie, kan ze voor opdrachtgevers kwaliteit vooraf toetsen op kansen en haalbaarheid en achteraf de prestaties inzichtelijk maken met behulp van mede door haar ontwikkelde of nieuw te ontwikkelen tools. Waar nodig kan OPTI-School tevens vanuit R&D in de gebruiksfase bijsturen in de kwaliteit door zelf aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld de klimaatinstallaties of bepaald (gebruikers)gedrag te stimuleren of te veranderen.

BALANS-MODEL

OPTI-school heeft een initiatief gestart voor het ontwerpen van een Balans-model waarbij energiegebruik en gezond binnenmilieu met elkaar in balans zijn bij een bepaald gebruik van het schoolgebouw en specifieke ruimten door de gebruikers. Hiervoor is een SER Impuls subsidie verkregen vanuit de Provincie Noord-Brabant en wordt er nauw samengewerkt met de faculteit Bouwkunde van de TU/e, Bouwfysica: programma Smart Energy Buildings & Cities.

Doel van de subsidie is om door toepassing van fieldlabs in bestaande schoolomgevingen, een goed inzicht te krijgen in het binnenmilieu en energieverbruik, en te onderzoeken welke factoren hierop invloed hebben en erdoor worden beïnvloed.

Dit inzicht helpt om goede en gezonde (onderwijs)huisvesting met een gezonde exploitatie te realiseren. Dit wetenschappelijk praktijkonderzoek is noodzakelijk omdat bij 80% van de scholen het binnenmilieu niet voldoet en scholen te maken hebben met hoge exploitatielasten. Er is dus nog veel “winst” te behalen.

OPTI-School zoekt daarbij financiële ondersteuning voor de bekostiging van dit onderzoek om het te kunnen continueren, gelet op de hoeveelheid aan onbeantwoorde praktijk – en onderzoeksvragen en de grote maatschappelijk waarde die hierachter schuilgaat.

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.