Diensten

Het doel van OPTI-School is om goede, gezonde huisvesting te realiseren tegen minimale exploitatielasten en dit te borgen gedurende de gehele gebouwlevenscyclus: van idee t/m (her)gebruik. Vanuit haar focus op R&D, werkt ze daarvoor toe naar een compleet kwaliteit-borgingsysteem voor huisvesting, waarin een optimale werk- en leeromgeving wordt gegarandeerd. Daartoe biedt OPTI-School diverse diensten aan. Een greep uit onze diensten zijn:

APK voor Scholen

compleet meet- en belevingsonderzoek naar de actuele gebouwkwaliteit op het gebied van Beleving, Functionaliteit en Techniek. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte-OK. Meer informatie vindt u hier

Energie- en klimaatonderzoeken

Samen met Rasenberg Instruments voert OPTI-School R&D-projecten uit. Deze onderzoeks – en innovatieprojecten richten zich met name op binnenmilieu en energie. Specifiek op aspecten als luchtkwaliteit (o.a. VOS, CO2, Fijnstof, stromingsonderzoek), energieoverdracht/efficiency en thermisch comfort. Hierbij wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige meetapparatuur. Tevens worden met simpele maatwerkingrepen aan bijvoorbeeld de klimaatinstallaties en/of inzet van innovaties, de situatie geoptimaliseerd middels testopstellingen /Fieldlabs. Zo krijgt de opdrachtgever zekerheid over de werking, en wordt de drempel verlaagd om investeringen te doen. Meer informatie vindt u hier

Kennisdeling

Naast publicaties, geeft OPTI-School ook regelmatig cursussen op themaǯs als Facility Management, Huisvestingsstrategie- en regie, Kwaliteitsborging en Binnen-klimaat. Meer informatie vindt u hier

© 2017 OPTI-School Inc. All rights reserved.