PERSBERICHT: oprichting stichting OPTI-school

Donderdag 18 juni 2015 is in Eindhoven de stichting OPTI-School opgericht. Ze is gevestigd op het Science park van de TU/e en werkt nauw samen met de faculteit Bouwkunde, groep bouwfysica, het Innovation Lab van de TU/e en met kennis- en onderzoeksinstellingen zoals TNO en SBRCURnet.

[gap height=”40″]

OPTI-School gaat voor optimale leeromgevingen.
Wat is een optimale leeromgeving? Een gezonde en comfortabele leeromgeving met tevreden  leerlingen en leerkrachten die stimulerend werkt op de (leer)prestaties. Het realiseren en in stand houden van optimale leeromgevingen, dat is de missie van Stichting OPTI-School. Door onderwijsgebouwen ondersteunend te laten zijn aan het primaire proces dat daarbinnen plaatsvindt, streven we ernaar om het optimale rendement te halen uit leerlingen en leerkrachten. Dit gebeurt momenteel nog onvoldoende. OPTI-School richt zich daarbij op alle onderwijsgebouwen: van Primair tot Wetenschappelijk Onderwijs. Zoals iedere school anders is, is ook iedere optimale leeromgeving anders.  Het doel van OPTI-School is enerzijds om theorie en praktijk hierover bij elkaar te brengen en anderzijds schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen aan welke investerings- en verbeterknoppen ze moeten draaien. Hiermede wordt een belangrijke stap gezet in de kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting.

[gap height=”40″]

OPTI-School stimuleert kennisontwikkeling en initieert het onderzoek
De stichting werkt op onderzoeksgebied nauw samen met de TU/e en andere onderzoeksinstituten om een onafhankelijk en kwalitatief goed inzicht te krijgen in de prestaties van schoolgebouwen zowel wat betreft binnenklimaat, energieverbruik, bouwkundige kwaliteit, investeringen en exploitatiekosten. OPTI-school beschikt over het juiste ‘gereedschap’ voor het meten van de gebouwprestaties en gebruikerstevredenheid, dat ontwikkeld is door de TU/e in samenwerking met adviseurs, schoolbesturen en gemeenten. Inmiddels zijn met deze instrumenten meer dan 150 schoolgebouwen doorgemeten en geanalyseerd en wordt een betrouwbare en praktisch goed bruikbare benchmark van schoolgebouwen opgebouwd. Dankzij deze benchmark kunnen zowel de vragende- als aanbiedende partijen in de sector geholpen worden voor de duurzame ontwikkeling van goede schoolgebouwen met tevreden gebruikers.

[gap height=”40″]

Uniforme metingen en keurmerk
We kunnen alleen vergelijken en verbeteren als we dat op eenzelfde manier in kaart brengen. Hierdoor bereiken we dat via deze betrouwbare inzichten ook de juiste investeringen kunnen worden gedaan om zodoende te komen tot een goed, gezond en toekomstbestendig gebouw met minimale exploitatielasten. OPTI-school ontwikkelt daarvoor een keurmerk dat de ontwikkeling en de handhaving van kwalitatief goede schoolgebouwen kan garanderen.

De werkwijze van OPTI-School is toepasbaar op zowel bestaande als te (her)ontwikkelen schoolgebouwen. Ook van veel nieuwe schoolgebouwen blijken de gebouwprestaties ondermaats te zijn en onvoldoende gegarandeerd over de gehele gebruiksperiode.

[gap height=”40″]

Mocht u willen weten wat OPTI-School voor uw organisatie kan betekenen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info.optischool@gmail.com